tirsdag, juli 14, 2020
 English (United States) nb-NO

Forsikring

Borettslagets bygninger er forsikret i IF Skadeforsikring. 

Forsikringen dekker bla. følgende:

  • Bygninger inklusive rør og kabler
  • Borettslagets fellesinventar og løsøre
  • Ulykkesforsikring ved dugnad
  • Bekjempelse av skadedyr/treskadeinsekter
  • Ulykkesforsikring for styremedlemmer under
    arbeid for borettslaget
  • Ulykkesforsikring for barn som skader seg på
    borettslagets fastmonterte lekeapparater

Her kan du se en samlet oversikt over hva forsikringen inneholder.

 

De enkelte beboerne må selv sørge for egen innboforsikring. 

 

Sikringsfondet

Kirkebakken Borettslag er medlem av Sikringsfondet.

Det betyr at andelseierne er sikret mot å bli ansvarlig for naboens felleskostnader om disse ikke blir betalt.

Utviklet av PromSys for Borettslag.net