tirsdag, juli 14, 2020
 English (United States) nb-NO

Brannberedskap i Kirkebakken Borettslag

På grunn av mange brannalarmer utløst i parkeringskjeller helt siden innflytting i 2006, har styret arbeidet kontinuerlig med kvaliteten på brannberedskapen. Dette arbeidet har også bestått i å få oversikt over helheten i hvordan beredskapen er bygget opp.. En del av beredskapen er at alle i borettslaget har kunnskap om hvordan vi er sikret i tilfelle brann. Derfor har vi laget denne informasjonen. Vi har også utarbeidet en forbedret utgave av branninstruksen. Den kan lettere forstås på bakgrunn av denne informasjonen.

Dagens brannalarmanlegg er montert i 2006 etter gjeldende krav på det tidspunkt.

Kravene var røykvarsler og brannslokningsapparat i hver leilighet. Brannberedskapen ble ved byggingen imidlertid ivaretatt utover lovens krav ved at det ble montert et sløyfebasert varslingsanlegg i parkeringskjeller, bodsoner og trappeoppganger.  Dette anlegget er senere blitt oppgradert etter reklamasjoner fra styret pga dårlig funksjonalitet.

At røykvarsler og brannslokningsapparat er på plass og vedlikeholdes er beboernes ansvar. Styret hjelper imidlertid til med dette ved periodiske kontroller og batteriskift.

Anlegget i de detekterte sonene er kort oppsummert bygget opp slik:

 

  • Parkeringskjelleren er dekket av et aspirasjonsanlegg som varsler ved røyk, overdreven   eksos, overdreven stekos fra leiligheter eller annen ekstraordinær luftforurensning.
  • Bodsonene er dekket av røykvarslere.
  • Trappeoppgangene og gangene i Selsbakklia 1, 3 og 5 er dekket av røykvarslere.

 

Disse 3 sonene er koplet til varsling via brannklokker og branntavle i 1.etasje i Selsbakklia 5.

Varselklokker er plassert i parkeringskjeller, boder og trappeoppganger/ganger.

Disse klokkene er normalt ikke hørbare i leilighetene.

Leilighetene har røykvarslere. Disse er ikke seriekoblet. Dvs : Ved varsling i en leilighet, løses ikke  alarmen ut i andre leiligheter. Røykvarslerne i leilighetene er ikke tilknyttet branntavle/brannklokker i fellesareal.

Alle leiligheter er utformet som egne brannceller. Det betyr at en brann bruker lang tid på å spre seg fra en leilighet til en annen. Leilighetene i Selsbakklia 1 og 3 har overrislingsanlegg. I Selsbakklia 5  er  ikke overrisling montert.

Brannalarmen er ikke direkte koplet til Brannvesenet da det er en svært kostbar ordning. Vi er derimot knyttet opp til NOKAS alarmsentral, som også har innbrudds- og hærverksberedskap i borettslaget. NOKAS rykker ut ved brannmelding på sen kveld og natt.

På dagtid er alle som bor i borettslaget ansvarlige for å handle riktig når alarmklokkene ringer.

Riktig reaksjon er beskrevet i branninstruksen.

Rømningstrappene på utsiden av blokkene er en del av brannberedskapen.

Denne informasjonen skal settes i brukerhåndboka og overføres til eventuelle nye beboere.

Informasjon om brannberedskap og branninstruks er utarbeidet av styret i samarbeid med

Trøndelag brann- og redningstjeneste.

Utviklet av PromSys for Borettslag.net